Scurt istoric

Asociaţia Culturală „A. Philippide” a fost înfiinţată din iniţiativa unui grup format din cercetători de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române şi din cadre didactice universitare de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Pentru a promova şi a face cunoscute rezultatele cercetării filologice ieşene, a fost iniţiat ciclul de prelegeri Filologia ieşeană – tradiţie şi perspective europene, în cadrul căruia susţin conferinţe specialişti recunoscuţi în domeniu.

Prin revista semestrială „Philologica Jassyensia” (ISSN 1841-5377) a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” şi a Asociaţiei Culturale „A. Philippide” se urmăreşte crearea unui spaţiu de dezbatere privind cercetările filologice, culturale, hermeneutice, de critică şi istorie literară, de etnologie etc. pentru cunoaşterea valorilor româneşti din ţară dar şi pe cele de dincolo de graniţele ţării.

Revista umple un gol în publicaţiile destinate studiilor de filologie romanică din Europa, la interferenţa dintre Vest şi Est, prin cunoaşterea şi recunoaşterea locului şi rolului spiritualităţii româneşti. Revista „Philologica Jassyensia” este partener al Observatoire Européen du Plurilinguisme (Paris, Franţa) http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php şi este acreditată CNCSIS in Categoria B+ (cod CNCSIS 695).

Prin ciclul de conferinţe, prin revista editată şi prin manifestările ştiinţifice de anvergură europeană pe care le organizează, Asociaţia Culturală „A. Philippide” îşi propune să contribuie la promovarea studiilor culturale şi filologice care au ca obiectiv spaţiul etnocultural dacoromânesc, precum şi a relaţiilor între acesta şi diaspora românească.

Statut juridic

Asociaţia Culturală „A. Philippide” este persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (nonprofit).

A fost înregistrată la Judecătoria Iaşi, cu certificatul de înscriere a persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu nr. 124/ A/ din data de 22.11.2004.

Cod fiscal: 17082498
Cont în lei: BRD Sucursala Independenţei Iaşi. Cont: RO98BRDE240SV29391912400.
În euro: Romanian Bank for Development Groupe Societé Generale Bucharest Romania, B-dul Ion Mihalache, Nr. 1-7, Sector 1, cod 011171, Bucharest.
Cod SWIFT: BRDEROBU
Cont IBAN: RO97BRDE240SV41309352400