Obiective

1. Organizarea de simpozioane naţionale şi internaţionale pentru schimb de experienţă (incluzând şi diaspora) şi pentru difuzarea rezultatelor studiilor româneşti în ţară şi în străinătate.

2. Intensificarea legăturilor culturale cu românii plecaţi din România pentru cunoaşterea, recuperarea, integrarea şi promovarea contribuţiilor acestora în spaţiul cultural românesc, ca premise majore în direcţia stabilirii unui dialog intercultural de anvergură între diaspora româneasca şi matricea care a generat-o.

3. Stabilirea de parteneriate cu instituţii similare din Republica Moldova şi Ucraina în vederea elaborării unor studii şi cercetări de specialitate, pentru recuperarea şi valorificarea tradiţiei filologice româneşti din aceste ţări.

4. Colaborări cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, cu organizaţii de peste hotare, interesate de proiecte vizând reflexe ale culturii române în spaţiile limitrofe teritoriului dacoromânesc.

5. Intensificarea integrării limbii şi culturii române în circuitul european al limbilor şi culturilor romanice.

6. Sensibilizarea forurilor europene asupra limbii şi literaturii române in calitatea acestora de participante active în cadrul definirii eurozonale a culturii continentale.

7. Integrarea limbii şi culturii române în arealul cultural balcanic.

8. Promovarea rezultatelor cercetătorilor străini preocupaţi de raporturile culturii române cu spaţiile culturale învecinate.

9. Stabilirea de parteneriat cu alte societăţi şi fundaţii de profil din ţară şi din străinătate.

10. Desfăşurarea oricăror altor acţiuni necesare pentru realizarea scopului asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept şi juridice din România.