Prelegerile Asociaţiei

În colaborare cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Asociaţia Culturală „A. Philippide” a iniţiat, începând cu anul 2005, ciclul de prelegeri Filologia ieşeană – tradiţie şi perspective europene, în cadrul căruia au fost prezentate următoarele comunicări:

  • Începuturile lingvisticii comparativ-istorice, susţinută de Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rudolf Windisch de la Institutul de Romanistică din Rostock, Germania);
  • Un Sadoveanu necunsocut, susţinută de Prof. univ. dr. doc. Constantin Ciopraga, membru de onoare al Academiei Române, director onorific al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”; Învăţământul – cale privilegiată a francofoniei româneşti, susţinută de Prof. univ. dr. Marina Mureşanu-Ionescu, şefa Catedrei de limba şi literatura franceză de la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi;
  • Petru Caraman – omul, susţinută de Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, şeful Departamentului de etnologie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”;
  • Filologi clasici ieşeni cu renume european, susţinută de Prof. univ. dr. Traian Diaconescu, de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi;
  • Limba română la Universitatea din Iaşi după 1945, susţinută de Prof. univ. dr. Gavril Istrate, de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi;
  • Orientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar Iaşi, susţinută de Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, şeful Departamentului de dialectologie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”;
  • Profesorul Alexandru Dima: evocare, susţinută de Prof. univ. dr. Dan Mănucă, directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”;
  • Methods and Findings of the Dictionary of European Anglicisms, susţinută de Prof. univ. emerit Manfred Görlach de la Universitatea din Köln, Germania;
  • A. Philippide – omul şi opera, susţinută de CS I dr. Carmen-Gabriela Pamfil, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”.

În anul 2008, pentru a marca 600 de ani de atestare documentară a oraşului Iaşi, Asociaţia Culturală „A. Philippide” a organizat un ciclu de prelegeri, după cum urmează: Oraşul Iaşi la 1900. O perspectivă culturală, prezentată de CS I dr. Remus Zăstroiu, şeful Departamentului de istorie literară de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” (pe 24 ianuarie 2008). În acelaşi ciclu aniversar, d-l prof. univ. dr. Ioan Caproşu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi) a susţinut prelegerea Despre începutul oraşului Iaşi, iar d-l dr. Ioan Holban, directorul Teatrului pentru copii şi tineret „Luceafărul” din Iaşi, a prezentat conferinţa intitulată Iaşul literar.

Alte prelegeri prezentate în cadrul şedinţelor Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi a Institutului de Filologie Română „A. Philippide”: Două romane anonime din secolul al XIX-lea: Aglaia şi Catastihul amorului, prezentată de CS dr. Şerban Axinte ( Institutul de Filologie Română „A. Philippide”); Unele probleme actuale ale sociologiei literaturii înRomânia, susţinută de prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu ( Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi / Centre de Sociologie Européenne, Paris); De la clasicii francezi la romantism: elemente pentru o istorie a metaforei, de prof. univ. dr. Antoine Soare (Département des littératures de langue française, Université de Montréal, Canada).