Simpozioane

Simpozioane internaţionale

În anul 2005 Asociaţia Culturală „A. Philippide” a organizat simpozionul internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană, Iaşi, 11-12 noiembrie 2005, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. La simpozion au participat specialişti din 5 ţări, urmărindu-se stabilirea unui dialog între cercetătorii filologi din ţară şi din străinătate. Un accent deosebit s-a pus pe problemele de comunicare interculturală, politică şi socială întâmpinate de românii din vecinătatea graniţelor ţării şi de cei din diaspora.

Ca urmare a succesului de care s-a bucurat simpozionul şi a ecourilor din comunităţile româneşti din străinătate, în 2006 a avut loc un alt simpozion, Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Iaşi, 22-23 septembrie 2006, organizat de Asociaţia Culturală „A. Philippide” şi de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. La simpozion au participat 80 de specialişti din 10 ţări (Rep. Moldova, Ucraina, Polonia, Croaţia, Austria, Italia, Franţa, Germania, Spania, SUA, România). Comunicările au dezbătut diferite aspecte mai mult sau mai puţin controversate cu care se confruntă românii din diaspora.

În anul 2007 Asociaţia Culturală „A. Philippide” a organizat simpozionul internaţional Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, 19-21 septembrie, prilej cu care participanţii au beneficiat de salutul domnului Secretar de Stat Mihai Gheorghiu de la DRRP – MAE, prin reprezentatntul său, d-na Fabiola Stoi, secretar II, Direcţia pentru Originarii din România. Prin cele trei manifestări ştinţifice (la care se adaugă alte trei simpozioane internaţionale organizate de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” în anii 2002, 2003 şi 2004), putem spune că Asociaţia Culturală „A. Philippide” devine, datorită experienţei acumulate, un reper important pe scena dezbaterilor actuale privind păstrarea şi promovarea identităţii culturale a românilor din afara graniţelor ţării.

În anul 2008 a avut loc, în aceeaşi organizare, Simpozionul internaţional Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, 25-27 septembrie, la care au participat specialişti din 10 ţări.

Simpozionul internaţional Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice a avut loc la Iaşi, în perioada 5-7 noiembrie 2009, având aceiaşi organizatori.

În anul 2010 a fost organizat Simpozionul internaţional Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora , Iaşi, 22-24 septembrie.

Simpozioane naţionale

În data de 15 mai 2009, Asociaţia Culturală „A. Philippide”, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, a organizat, la Iaşi, Simpozionul naţional „Alexandru Philippide – 150 de ani de la naştere”. În aceeaşi organizare, pe 14 mai 2010, a avut loc, la Iaşi, Simpozionul naţional Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu: 130 ani de la naştere. Comunicările susţinute cu aceste prilejuri au fost editate în revista „Philologica Jassyensia”.