Proiecte

Echipa interdisciplinară (Ofelia Ichim şi Florin-Teodor Olariu de la Institutul de Filologie română „A. Philippide”, Maria Nicoleta Turliuc, de la Catedra de psihologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi Cătălin Turliuc de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” – Filiala Iaşi a Academiei Române) care a primit, de la Ministerul Afacerilor Externe, prin Asociaţia Culturală „A. Philippide”, grantul Emigranţi din România la Torino (1989-2006) – O abordare cultural-antropologică (contract nr. 1244/15. 06. 2007), a efectuat, în perioada 29 octombrie-19 noiembrie 2007, o deplasare la Torino pentru a stabili contacte şi a realiza o primă cercetare a situaţiei românilor plecaţi pentru un timp mai lung sau mai scurt la muncă, în oraşul italian.

Au avut loc întâlniri cu autorităţile din Primăria torineză, cu oficialităţile române din zonă, cu reprezentanţi ai asociaţiilor româneşti, cu preoţii parohi, cu mass-media de limba română, cu specialişti italieni preocupaţi de fenomenul emigraţiei româneşti, cu profesorii de la Catedra de limba română (cea mai veche din Italia) de la Universitatea din Torino. Totodată, au fost distribuite chestionare în rândul românilor din Torino, răspunsurile lor constituind o primă fază a evaluărilor care vor urma.

Doi dintre membrii echipei, Ofelia Ichim şi Florin-Teodor Olariu, au participat la Simpozionul internaţional La lingua rumena: proposte culturali per la nuova Europa, Roma, 15-17 noiembrie 2007, organizat de Accademia di Romania, în colaborare cu Universitatea „La Sapienza” (Roma), unde au prezentat o primă sinteză a proiectului referitor la emigranţii români din Torino, precum şi proiectul privind Charta europeană a plurilingvismului, lansat de Observatorul european al plurilingvismului (http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php). În anul 2008 a avut loc a doua deplasare la Torino, necesară pentru a realiza interviuri narative cu membrii comunităţii româneşti din zonă.