Cărţi

Comunicările prezentate la fiecare simpozion internaţional organizat de Asociaţia Culturală „A. Philippide” şi de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” au fost editate în volume omonime:

  • Comunicare interculturală şi integrare europeană, (eds. Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu), Iaşi, Editura Alfa (editură acreditată CNCSIS), 2006, 324 p., ISBN 973-8953-07-3;
  • Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, (eds. Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu), Iaşi, Editura Alfa, 2006, 760 p., ISBN 973895321-9.
  • Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice (eds. Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim), Iaşi, Editura Alfa, 2007, 916 p., ISBN 973-8953-49-9.
  • Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european (eds. Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim), Iaşi, Editura Alfa, 2009, 726 p., ISBN 978-973-8953-92-5.